Lager och Logistik Konsult

Transporter & Transportsystem

Att minska fraktkostnaderna, som fortsätter att vara den största posten inom logistikkostnaden, visar sig oftast direkt på den nedersta raden eftersom kostnaderna är externa och variabla. Dessa kostnader och transporternas servicenivåer påverkas av en rad variabler, från regeländringar till bränslepriser. Dessa kostnader är vanligtvis dåligt kända och endast minimalt granskade och reviderade, och mer än bara pengar står på spel. Kundservice och företagets rykte, som exempel, påverkas båda i hög grad av möjligheten att få ut varorna till marknaden på ett tillförlitlig sätt i rätt tid.

 

Lagerdesign & utveckling

Compact Logsitics konsulter inom lagerdesign och -utveckling kan i alla delar granska och utveckla moderna lager och distributionscentralers verksamheter med tillhörande affärsprocesser för att säkerställa maximal service till kunderna till lägsta möjliga kostnad. Oavsett om Compact Logsitics förbättrar en befintlig anläggning eller designar en helt ny, tillämpar vi vår betydande erfarenhet av design och beprövad “Best practice” för lagerverksamhet för att utveckla en optimal layout och flöde under en kort tidsperiod.

Ledning och styrning av lagermiljöerna är en kritisk del av de flesta företags överlevnad, återhämtning och tillväxt. Den moderna lager/distributionscentralen är en medelpunkten i de flesta logistiknätverk. Oavsett om det är i anslutning till en fabrik eller som en helt fristående anläggning, ”cross-docking” verksamhet eller enkla eller multipla plock och pack linjer, ska lagret inte bara effektivt utföra de klassiska lagrings- och transportfunktioner. Ofta ska lagret även hantera slutmontering, kittning , prover, returer, prissättning och andra speciella mervärdestjänster.

Compact Logsitics har lång erfarenhet av att hjälpa företag att följa med i utvecklingen vid dramatiska förändringar i distributionscenter och lagerverksamhet. Våra konsulter inom lagerdesign kombinerar informationsinsamling ute i lagerverksamheten med avancerade modelleringstekniker för att producera och genomföra verksamhetsplaner och -beskrivningar för lager/distributionscentrum som ger ökat sparande och tillförlitlighet i framtiden samtidigt lagret rör på sig dag. Inom lageroptimering, är vi specialiserade på följande områden:

  • Utveckling & förbättring av lagerverksamheten
  • Lagerdesign och -layout
  • Val av 3PL-operatör och implementering

 

Compact Logistics kan hjälpa ditt företag se över och utveckla moderna anläggningar och processer för lager/distributionscenter som möjliggör maximal service till dina kunder, skicka oss ett mail eller ring oss.